Raporty, analizy i stanowiska

STANOWISKO INSTYTUTU BIZNESU W SPRAWIE KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW EDUKACJI CYFROWEJ

Instytut Biznesu z głębokim zaniepokojeniem odebrał informacje o decyzji Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” w sprawie kryteriów wyboru projektów, których celem ma być podnoszenie poziomu umiejętności cyfrowych dorosłych. Zdaniem Instytutu Biznesu przyjęty niedawno pakiet kryteriów jest wewnętrznie niespójny i nadmiarowy, ponadto skutkować będzie rozproszeniem środków na inicjatywy, które będą miały niewielki wpływ na rozwiązanie strategicznego problemu Polski, jakim jest wykluczenie cyfrowe blisko 10 mln Polaków w wieku powyżej 50 lat. Na projekty dotyczące działań szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (działanie 3.1 PO PC), wyłonione w trakcie pierwszego konkursu,  planuje się przeznaczyć około 180 mln zł.

Całe stanowisko czytaj tutaj

 

Stanowisko Instytutu Biznesu w sprawie e-podręczników

Cyfryzacja polskiej szkoły i wprowadzanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, w tym m.in. elektronicznych podręczników, powinna odbywać się na transparentnych zasadach, z poszanowaniem reguł wolnorynkowych. Program cyfryzacji powinien przede wszystkim zostać poprzedzony stworzeniem realnego planu finansowania. Jak do tej pory, poza zapowiedzią wprowadzenia darmowych e-podręczników, stworzonych dzięki funduszom Unii Europejskiej, wciąż nie wiadomo, z jakich środków sfinansowane będzie wyposażenie wszystkich szkół oraz kilku milionów polskich uczniów w nowoczesne narzędzia edukacyjne. Realizacja projektu może stanowić również zagrożenie dla fundamentalnych zasad wolnego rynku.

Całe stanowisko czytaj tutaj

pełna treść

Juliusz Bolek

Ekspert z zakresu komunikacji biznesowej, społecznej i interpersonalnej. Prowadzi własną działalność pod marką ARS PR. Od ponad 25 lat zajmuje się komunikacją społeczną, interpersonalną i biznesową, promocją i reklamą.

Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Więcej

Robert Łukasik

Wieloletni manager związany z Grupą PZU. W Grupie PZU odpowiadał za liczne, kluczowe projekty.

Członek Rady Dyrektorów

Więcej

Marta Ostapowicz

Doświadczony manager

Dyrektor Zarządzający Instytutu Biznesu

Więcej