O Instytucie Biznesu

Instytut Biznesu to organizacja wspierającą przedsiębiorców w realizacji ich przedsięwzięć gospodarczych. Został on powołany w 2011 roku z dostrzeganych potrzeb środowiska biznesowego. Instytut Biznesu jest to organizacja stworzona przez przedsiębiorców i dla przedsiębiorców. Na jego czele stoi Rada Dyrektorów powoływana na roczne kadencji. Jest ona wspierana przez Radę Naukową. Instytut Biznesu nie jest związany z żadną instytucją polityczną, a poglądy jego uczestników odzwierciedlają ich indywidualne zdanie.

W zakresie działalności Instytut Biznesu zajmuje się udzielaniem wsparcia w zakresie rozwoju biznesu, fachowym doradztwem, kojarzeniem partnerów gospodarczych zarówno w kraju, jak i za granicą a także inspirowaniem i rozwijaniem przedsiębiorczości. Jest to możliwe dzięki stałej współpracy organizacji z ekspertami posiadającymi praktyczną wiedzę, z wielu dziedzin, związanych z biznesem. Instytut Biznesu służy między innymi eksperckim doradztwem w zakresie zwiększania wydajności i rentowności istniejących przedsięwzięć, udzielaniem pomocy zarówno w znalezieniu kapitału jak również w jego efektywnym zagospodarowaniu. Instytut Biznesu dysponuje profesjonalnymi ekspertami, mogącymi zapewnić wsparcie, z zakresu zarządzania, marketingu, kapitału ludzkiego, zwiększania wydajności i rentowności istniejących przedsięwzięć, prawa (gospodarczego, kodeksu spółek handlowych, ustaw podatkowych itd.), oraz kojarzeniem partnerów gospodarczych.

Instytut Biznesu w zakresie swojej działalności ma prowadzenie badań, analiz i ewaluacji, których celem jest wnioskowanie konkretnych rozwiązań zarówno dla konkretnych przedsięwzięć jak również ogólnych regulacji prawnych. W ramach swojej działalności zajmuje też stanowiska w wybranych aspektach życia społeczno-gospodarczego oraz przygotowuje opinie, stanowiska i raporty pomocne wybranym branżom lub środowiskom biznesowym w procesie decyzyjnym i w rozwijaniu działalności. Ponad to przygotowuje ekspertyzy na zlecenie sądów, prokuratur i innych instytucji.

W ramach wsparcia działalności biznesowej organizacja prowadzi też szereg spotkań otwartych. Prowadzącymi i mówcami są eksperci i praktycy życia gospodarczego wyspecjalizowani w zagadnieniach, które są tematem zebrań.

W planach Instytutu Biznesu jest publikowanie broszur, książek i programów audiowizualnych.