Działalność Instytutu Biznesu

Instytut biznesu zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem w zakresie inwestowania, restrukturyzowania, fuzji, przejęć, zwiększania efektywności i wydajności i rentowności istniejących przedsięwzięć, zarządzania zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim, zarządzania procesami, zarządzania marketingowego, planowania strategicznego, prawa (gospodarczego, kodeksu spółek handlowych, ustaw podatkowych itd.), pozyskiwania kapitału, wprowadzania spółek do obrotu publicznego, komunikacji społecznej, komunikacji wewnętrznej, społecznej odpowiedzialności biznesu.

Instytut prowadzi też działalność edukacyjną. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte dla dedykowanych grup osób. Zajmuje się też organizacją konferencji, seminariów, wykładów i debaty.

Instytut Biznesu podejmuje się także realizacją badań, analiz, ewaluacji. Przygotowuje raporty i ekspertyz. Swoje zdanie wyraża przy pomocy stanowisk, opinii i dezyderatów. Inne obszary aktywności Instytutu Biznesu takie jak: Biznes Concierge czy VIP Excitement adresowane są do precyzyjnie zdefiniowanych grup biznesowych, środowisk przedsiębiorców i Klientów organizacji.

Dotychczasowa działalność:
Instytut Biznesu zorganizował do tej pory szereg spotkań w cyklu „Pure Biznes”, których celem było dostarczanie wiedzy na tematy ważne dla prowadzących działalność biznesową. Były one poświęcone między innymi zagadnieniom: pozyskania kapitału na prowadzenie działalności, nowelizacji ustawy o VAT, wprowadzaniu spółek do obrotu publicznego, optymalizacji podatkowej, alternatywnym sposobom inwestowania, implikacjom zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz efektywnemu zarządzaniu kapitałem ludzkim.

Instytut Biznesu był współorganizatorem szeregu debat na tematy finansowe i ekonomiczne. Przygotował raporty i stanowiska dotyczące istotnych bieżących zagadnień życia gospodarczego, m.in. “Spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe z bardzo dobrą ofertą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych”, “Stanowisko Instytutu Biznesu w sprawie wdrażania projektu e-podręczników w polskich szkołach”.