Doradztwo

Instytut Biznesu jest organizacją wspierającą przedsiębiorców w realizacji ich przedsięwzięć gospodarczych. Został on powołany z dostrzeganych potrzeb środowiska biznesowego. Jest to organizacja stworzona przez przedsiębiorców i dla przedsiębiorców.

 W zakresie działalności Instytut Biznesu znajduje się udzielanie wsparcia w zakresie rozwoju biznesu, fachowe doradztwo, kojarzenie partnerów gospodarczych a także inspirowanie i rozwijanie przedsiębiorczości. Jest to możliwe dzięki stałej współpracy organizacji z ekspertami posiadającymi praktyczną wiedzę, z wielu dziedzin, związanych z biznesem.  Instytut Biznesu służy między innymi eksperckim doradztwem w zakresie zwiększania wydajności i rentowności istniejących przedsięwzięć, udzielaniem pomocy zarówno w znalezieniu kapitału jak również w jego efektywnym zagospodarowaniu.

Instytut Biznesu w ramach swojej działalności zajmuje też stanowiska w wybranych aspektach życia społeczno-gospodarczego oraz przygotowuje raporty i analizy, pomocne wybranym branżom lub środowiskom biznesowym w procesie decyzyjnym i w rozwijaniu działalności. W ramach wsparcia działalności biznesowej organizacja prowadzi też szereg spotkań otwartych. Prowadzącymi i mówcami są eksperci i praktycy życia gospodarczego wyspecjalizowani w zagadnieniach, które są tematem zebrań.

Instytut Biznesu powstał z myślą o przedsiębiorcach. Bardzo często się zdarza, że osoby zajmujące się rozwijaniem swojego przedsięwzięcia napotykają na różnego typu przeszkody, nie związane z głównym celem działalności. Wtedy właśnie z pomocą przychodzi nasza organizacja, który dysponuje kadrą specjalistów i fachowców z różnych dziedzin. Instytut Biznesu pomaga zarówno w znalezieniu kapitału jak również w jego efektywnym zagospodarowaniu. Zajmuje się doradztwem w zakresie zwiększania wydajności i rentowności istniejący przedsięwzięć, a także kojarzeniem partnerów gospodarczych. Wśród ekspertów Instytutu Biznesu znajduję się eksperci od zarządzania, finansów, promocji itd.

W 2012 roku we współpracy z Pure Sky Club zorganizował cykl cotygodniowych wydarzeń pod szyldem Pure Biznes. Celem tych spotkań jest dostarczanie wiedzy na tematy ważne dla prowadzących działalność biznesową. Do tej pory w ramach Pure Biznes odbyły się już spotkania poświęcone między innymi zagadnieniom: pozyskania kapitału na prowadzenie działalności, nowelizacji ustawy o VAT, wprowadzaniu spółek do obrotu publicznego, optymalizacji podatkowej, alternatywnym sposobom inwestowania, implikacjom zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz efektywnemu zarządzaniu kapitałem ludzkim.

Inne obszary aktywności Instytutu Biznesu takie jak: Biznes Concierge czy VIP Excitement adresowane są do precyzyjnie zdefiniowanych grup biznesowych, środowisk przedsiębiorców i Klientów organizacji.