STANOWISKA INSTYTUTU

Szkolnictwo po reformie podręcznikowej

Stanowisko Instytutu Biznesu w sprawie uzdrowienia sytuacji związanej ze stanem szkolnictwa po wprowadzeniu reformy podręcznikowej w 2014 roku.

Zdaniem Instytutu Biznesu przeprowadzona w 2014 roku nowelizacja ustawy oświatowej, tak zwana „reforma podręcznikowa” przyniosła ze sobą negatywne zmiany dla systemu oświaty. Wprowadzone ówcześnie rozwiązania, dotyczące dotowania podręczników szkolnych oraz wprowadzenie do użytku szkolnego rządowego elementarza,...
Zobacz więcej

Stanowisko w sprawie grup paliwowo-energetycznych

Nie istnieje bezpieczeństwo kraju jeśli nie ma bezpieczeństwa energetycznego. Praktycznie nie można sobie wyobrazić istnienia Polski jako organizmu społeczno-gospodarczego bez prądu. Brak energii to nie tylko zapaść ekonomiczna, ale również paraliż funkcjonalny, a nawet katastrofa społeczna. Polskie społeczeństwo jest uzależnione od energii elektrycznej, bez której nie może egzystować w dotychczasowym rozumieniu tego pojęcia. Co oznacza brak...
Zobacz więcej

Stanowisko Instytutu Biznesu w sprawie kryteriów wyboru projektów edukacji cyfrowej

  Stanowisko Instytutu Biznesu w sprawie kryteriów wyboru projektów edukacji cyfrowej planowanych do finansowania w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” Instytut Biznesu z głębokim zaniepokojeniem odebrał informacje o decyzji Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” w sprawie kryteriów wyboru projektów, których celem ma być podnoszenie poziomu umiejętności cyfrowych dorosłych. Zdaniem Instytutu Biznesu przyjęty niedawno pakiet kryteriów jest wewnętrznie...
Zobacz więcej

Presja państwa na przedsiębiorców stale obniży wpływy do ZUS

Instytut Biznesu jest zaniepokojony sygnałami o nasilaniu się restrykcyjnej polityki państwa wobec przedsiębiorców, której przykładem mogą być wzmożone kontrole w organizacjach zatrudniających pracowników na podstawie umowy o dzieło. Zdaniem ekspertów Instytutu – zwiększanie presji na przedsiębiorców przyniesie negatywne skutki. Jednocześnie Instytut Biznesu podkreśla, że najskuteczniejszymi instrumentami pobudzania wzrostu zatrudnienia i rozwoju gospodarczego powinno być obniżanie...
Zobacz więcej