Aktualności

Szkolnictwo po reformie podręcznikowej

Stanowisko Instytutu Biznesu w sprawie uzdrowienia sytuacji związanej ze stanem szkolnictwa po wprowadzeniu reformy podręcznikowej w 2014 roku.

Zdaniem Instytutu Biznesu przeprowadzona w 2014 roku nowelizacja ustawy oświatowej, tak zwana „reforma podręcznikowa” przyniosła ze sobą negatywne zmiany dla systemu oświaty. Wprowadzone ówcześnie rozwiązania, dotyczące dotowania podręczników szkolnych oraz wprowadzenie do użytku szkolnego rządowego elementarza,...
Zobacz więcej

Stanowisko w sprawie grup paliwowo-energetycznych

Nie istnieje bezpieczeństwo kraju jeśli nie ma bezpieczeństwa energetycznego. Praktycznie nie można sobie wyobrazić istnienia Polski jako organizmu społeczno-gospodarczego bez prądu. Brak energii to nie tylko zapaść ekonomiczna, ale również paraliż funkcjonalny, a nawet katastrofa społeczna. Polskie społeczeństwo jest uzależnione od energii elektrycznej, bez której nie może egzystować w dotychczasowym rozumieniu tego pojęcia. Co oznacza brak...
Zobacz więcej

Przemysł zbrojeniowy – motor rozwoju

Przemysł zbrojeniowy – jako motor rozwoju gospodarczego Polska stanęła przed szansą spożytkowania ogromnych funduszy przeznaczonych na restrukturyzację Sił Zbrojnych RP. Do wydania jest 130 mld złotych na przestrzeni najbliższych lat. To potężne zasilenie pieniędzmi, które rozsądnie wykorzystane, może znacznie zdynamizować procesy gospodarcze w Polsce. W związku z tą nadążającą się szansą Instytut Biznesu zorganizował 30 września...
Zobacz więcej